KERSTIN KEMLÉNs gamla blogg

 om bl a HHBB-huvudlag, beteendestörningar hos travhäst, bråkiga hästar och skarpa bett

  

IBLAND INTRÄFFAR MIRAKEL av Jörgen I Eriksson

Analys och lärdomar av folklig läkekonst och shamanism

 

Så länge som människan har funnits har det funnits sjukdomar och icke-teknologiska botemetoder. Det var shamanen som ansvarade för sjukdoms­boten och även andra magiska ingripanden i tillvaron, som att spåra villebråd och påverka väder och vind. Redan i de äldsta klippmålningarna som är drygt 30.000 år finns shamaner avbildade.  

Shamanernas verksamhet har varit funktionell och därför har den överlevt in i våra dagar, om än i förändrad och förenklad form. Dagens botare och blodstämmare är verksamma i en obruten tradition även om de står ganska långt från de forntida shamanerna och deras mer drastiska extasmetoder.  

Men vad är det som gör att boten fungerar?

Vad sker egentligen  i boteaktens  rituella drama?

Vilken roll spelar botaren? Vilken roll har patienten?

Vilken filosofi styr botarens aktioner?

Varifrån kommer förmågan att bota? Går det att över huvud taget förklara bot annat än som mirakel?

Och när inträffar mirakel?

 JÖRGEN I ERIKSSON har under två decennier studerat shamanism och folklig läkekonst både teoretiskt och experimentellt och genom en rad resor och fältstudier i nordligaste Sverige och Norge, de senaste under 2003.

I detta kompendium gör han en systematisk analys av den folkliga läkekonstens metoder,  föreställningar och funktioner. Utifrån botarnas aktivitet och tankar drar han slutsatser om hur även andra, som inte är botare, kan utvinna livslärdomar ur denna kunskapstradition.

 

Detta kompendium finns även på engelska –

Sometimes Miracles Happen – On Saami Shamanism and Traditional Healing ISBN 91-89676-12-2  

 

MEDDELANDE FRÅN FÖRFATTAREN:

Nu finns min nya bok om samisk shamanism. Den heter Var tids noaidi och är på 270 sidor (inklusive foton som jag själv tagit i Sápmi) med det bästa ur Samisk shamanism, Vandrare i två världar och Kosmisk extas i uppdaterad, utvidgad och förbättrad version plus ett antal nya kapitel baserade på resor och intervjuer i norra Norge och Finland under hösten 2008. Förlaget är Rosengården – ett systerförlag till h:ström. Boken kan beställas från mig (mejladressen nedan) eller h:ström eller vilken bokhandel som helst. Om ni beställer den av mig är priset 150 SEK plus porto.

Med vänlig hälsning

Jörgen I Eriksson
www.norrshaman.net
jorgen.i.eriksson@bredband.net

Bild kommer ...